Image

Inwestycje

Oświata

W budżecie powiatu postawiliśmy na rozwój edukacji –  mimo, iż w każdym roku spada liczba uczniów, i co za tym idzie rząd co roku zmniejsza subwencję oświatową na prowadzenie szkół

Drogi

Jednym z priorytetów inwestycyjnych w obecnej kadencji jest infrastruktura drogowa i to ona stanowi największy wydatek inwestycyjny powiatu

Zdrowie

Inwestujemy w braniewski szpital. Proces dostosowania szpitala do wymagań obwiązujących wymogów sanitarnych i technicznych trwa od 2007 czyli od powstania PCM.