Dzień Strażaka 2018

dzien strazaka 2018Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim
Druhnom i Druhom z Powiatu Braniewskiego
najserdeczniejsze życzenia.
Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego
oraz niesienie pomocy potrzebującym
to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę.
Życzę, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji
oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie
niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.