Remont ul. Królewieckiej

chodnik krolewieckaKolejne prace remontowe powiatu w Pieniężnie. Rozpoczynamy remont chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej na odcinku od targowiska do ul. Ogrodowej. Wcześniej na ul Królewieckiej wykonaliśmy wypoziomowanie włazów studzienek.

 

 

Inwestycje drogowe 2016

Inwestycje drogowe 2016 HD
Inwestycje drogowe 2016 HD

Chodnik wzdłuż ul.Braniewskiej w Pieniężnie

chodnik pieniezno braniewskaZDP opracował dokumentację projektową na chodnik wzdłuż ul. Braniewskiej w Pieniężnie. Zadanie jest ujęte w budżecie powiatu i zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami zostanie wykonany po wycince drzew

Chodnik w Bornitach

chodnik bornityZakończyliśmy I etap prac przy wykonia chodnika w Bornitach. Łącznie całe zadanie opiewa na kwotę 631 800,00zł. Zarząd Powiatu zdecydował aby realizację zadania podzielić na etapy i wykonać całość do roku 2020 – chyba, że wcześniej pojawią się fundusze w ramach których będzie możliwe sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Remont drogi powiatowej Kajnity-Wojnity

kajnity wojnityPowiat inwestuje w drogi gruntowe w naszej gminie! Wartość zadania to kwota 72 210 zł za którą udało się wykonać odcinek o długości 580 metrów. Niestety w tym roku mamy znaczący wzrost kosztów robót drogowych i kruszywa - a na wzmocnienie tego odcinka 10 cm warstwą tłucznia potrzebne było ponad 450 ton kruszywa.

Firma BITUNOVA wzmacnia nawierzchnie

firma butinovaFirma BITUNOVA Sp. z o.o. rozpoczęła realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1385N odcinki: Szalmia, Szalmia-Czosnowo, Czosnowo-Płoskinia”. Nawierzchnia zostanie wzmocniona w technologii cienkowarstwowej poprzez powierzchniowe zabezpieczenie emulsją z grysem.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny.

droga bardynyProjekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 %. Łączna wartość projektu to kwota 2 493 254,00 zł.