Drogi

Jednym z priorytetów inwestycyjnych w obecnej kadencji jest infrastruktura drogowa i to ona stanowi największy wydatek inwestycyjny powiatu.  Na terenie naszego powiatu mamy ponad 400 km dróg powiatowych – większość z nich niestety potrzebuje napraw i część kwalifikuje się do gruntownej przebudowy.

Aktywnie i skutecznie zabiegamy o fundusze zewnętrzne na modernizację dróg w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a, także programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dawne tzw. Schetynówki). Zabiegamy również w ramach powołanego w marcu nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Sięgamy także po środki na obiekty mostowe w ramach rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury.

Remont ul. Królewieckiej

chodnik krolewieckaKolejne prace remontowe powiatu w Pieniężnie. Rozpoczynamy remont chodnika wzdłuż ul. Królewieckiej na odcinku od targowiska do ul. Ogrodowej. Wcześniej na ul Królewieckiej wykonaliśmy wypoziomowanie włazów studzienek.

 

 

Chodnik wzdłuż ul.Braniewskiej w Pieniężnie

chodnik pieniezno braniewskaZDP opracował dokumentację projektową na chodnik wzdłuż ul. Braniewskiej w Pieniężnie. Zadanie jest ujęte w budżecie powiatu i zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami zostanie wykonany po wycince drzew

Remont drogi powiatowej Kajnity-Wojnity

kajnity wojnityPowiat inwestuje w drogi gruntowe w naszej gminie! Wartość zadania to kwota 72 210 zł za którą udało się wykonać odcinek o długości 580 metrów. Niestety w tym roku mamy znaczący wzrost kosztów robót drogowych i kruszywa - a na wzmocnienie tego odcinka 10 cm warstwą tłucznia potrzebne było ponad 450 ton kruszywa.

Chodnik w Bornitach

chodnik bornityZakończyliśmy I etap prac przy wykonia chodnika w Bornitach. Łącznie całe zadanie opiewa na kwotę 631 800,00zł. Zarząd Powiatu zdecydował aby realizację zadania podzielić na etapy i wykonać całość do roku 2020 – chyba, że wcześniej pojawią się fundusze w ramach których będzie możliwe sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno

pieniezno drogiW tym roku 2017 zakończyła się realizacja dużego projektu drogowego pn. „Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno” za kwotę 2 100000,00 złotych.  Ta inwestycja była możliwa dzięki współpracy powiatu z gminą Pieniężno, która złożyła wniosek do PROW oraz wykonała dokumentację projektową za kwotę 14 000,00 złotych.

Ul.Szkolna w Pieniężnie

pieniezno szkolnaPowiat Braniewski zrealizował w 2017 roku przebudowę ul. Szkolnej w Pieniężnie.  Zadanie za kwotę ponad 110 tys. złotych zostało wsparte dotacją gminy Pieniężno w wysokości 24800 złotych.

Dotacja została przekazana w ramach zawartego porozumienia dotyczącego realizacji wspólnych inwestycji Powiatu Braniewskiego i gminy Pieniężno do 2023 roku.

Firma BITUNOVA wzmacnia nawierzchnie

firma butinovaFirma BITUNOVA Sp. z o.o. rozpoczęła realizację zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1385N odcinki: Szalmia, Szalmia-Czosnowo, Czosnowo-Płoskinia”. Nawierzchnia zostanie wzmocniona w technologii cienkowarstwowej poprzez powierzchniowe zabezpieczenie emulsją z grysem.

Inwestycje drogowe powiatu w 2017 roku

Inwestycje drogowe Powiatu Braniewskiego w 2017 r
Inwestycje drogowe Powiatu Braniewskiego w 2017 r