Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno

pieniezno drogiW tym roku 2017 zakończyła się realizacja dużego projektu drogowego pn. „Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno” za kwotę 2 100000,00 złotych.  Ta inwestycja była możliwa dzięki współpracy powiatu z gminą Pieniężno, która złożyła wniosek do PROW oraz wykonała dokumentację projektową za kwotę 14 000,00 złotych.

Natomiast powiat dzięki mojemu zaangażowaniu  zabezpieczył cały wkład własny do tego zadania w wysokości 778 300,00 złotych na ten projekt. W ramach inwestycji przebudowaliśmy ulicę : Sadową, Ornecką, Lidzbarską-Wolności-1 Maja o łącznej długości 2130 metrów. Wykonane zostały nowe chodniki oraz nowe nawierzchnie asfaltowe na tych ulicach.

Przebudowa ulic powiatowych Pieniężno
Przebudowa ulic powiatowych Pieniężno