Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny.

droga bardynyProjekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 %. Łączna wartość projektu to kwota 2 493 254,00 zł.

 

IMG_0336
IMG_0475
IMG_20170822_113131
IMG_20170822_113641
prow2018
prow2018c
Remont drogi Bardyny – Stygajny
Remont drogi Bardyny – Stygajny