Drogi

Jednym z priorytetów inwestycyjnych w obecnej kadencji jest infrastruktura drogowa i to ona stanowi największy wydatek inwestycyjny powiatu.  Na terenie naszego powiatu mamy ponad 400 km dróg powiatowych – większość z nich niestety potrzebuje napraw i część kwalifikuje się do gruntownej przebudowy.

Aktywnie i skutecznie zabiegamy o fundusze zewnętrzne na modernizację dróg w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a, także programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dawne tzw. Schetynówki). Zabiegamy również w ramach powołanego w marcu nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Sięgamy także po środki na obiekty mostowe w ramach rezerwy celowej Ministerstwa Infrastruktury.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N na odcinku Bardyny – Stygajny.

droga bardynyProjekt jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 63,63 %. Łączna wartość projektu to kwota 2 493 254,00 zł.

Inwestycje drogowe 2016

Inwestycje drogowe 2016 HD
Inwestycje drogowe 2016 HD

Remont drogi w Żelaznej Górze

remont droga zelazna goraNiemal 1,3 mln złotych kosztował remont drogi w Żelaznej Górze. Powiat Braniewski pozyskał na ten cle dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych. Partnerem przedsięwzięcia była także Gmina Braniewo, która udzieliła pomocy w wysokości 145 tys. złotych.