Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

zsb braniewoWładze Powiatu Braniewskiego pracują na rzecz odnowy i rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie. Kolejne środki pozyskiwane na rzecz szkolnictwa zawodowego w Braniewie w postaci projektów unijnych dają wymierne efekty.


Na braniewskim rynku pracy już niebawem pojawią się absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych wyposażeni w pożądane przez lokalnych pracodawców kwalifikacje.
Tym razem zrealizowano projekt w ramach RPO WM 2014-2020, oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie o wartości – 1 197 227 zł. przy dofinansowaniu w wysokości - 1 009 143 zł.