Projekt „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”

zsz braniewoProjekt „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”. Jego wartość to niemal 1,2 mln złotych.

Władze Powiatu Braniewskiego wraz z dyrektor ZSZ Joanną Sokół mają na swoim koncie kolejny sukces w działaniach związanych ze wspieraniem szkolnictwa zawodowego. Tym razem pozyskano rekordowe dofinansowanie na kursy zawodowe i staże dla uczniów ZSZ w Braniewie. Projekt zakłada udział uczniów w kursach zawodowych, a następnie płatne staże u przedsiębiorców z regionu Polski Północnej. Uczniowie będą mogli m.in. uzyskać prawo jazdy kategorii B i T, uprawnienia obsługi harvestera, kurs pilarz-drwal, operator koparko-ładowarek, operator wózków widłowych, a także będą uczestniczyć w kursach carvingu, baristy, rezydenta itp. Wszystkie kursy są dopasowane do profilu kształcenia.

Ponadto w ZSZ objęci zostaną również wsparciem nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy – tak jak uczniowie – skorzystają z kursów oraz staży zawodowych. — Powiat Braniewski dziękuje Dyrekcji Szkoły ZSZ w Braniewie oraz wszystkim nauczycielom czynnie zaangażowanym w pozyskanie tak dużej dotacji — mówi Mateusz Sobieszczuk, członek Zarządu Powiatu Braniewskiego.
Dofinansowanie w wysokości 1.187.227,20 złotych pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.