Nowoczesna baza edukacyjna w ZSB

baza edukacyjna zsb„Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” – to projekt, w ramach którego utworzono w ZSB dwie nowoczesne pracownie: bazy informatycznej i bazy spedycyjnej.


Podstawowym założeniem projektu jest modernizacja metod i treści kształcenia. Z jednej strony wyposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, z drugiej – przeszkolono kadrę pedagogiczną. Pracownie informatyczna i spedycyjna doposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe. Programy nauczania dostosowane zostały w taki sposób, aby zakupione wyposażenie było aktywnie wykorzystywane w procesie nauczania.
Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie bardzo aktywnie pozyskuje fundusze europejskie na modernizację placówki oraz rozwój kompetencji i kwalifikacji uczniów i nauczycieli.
Tym razem zrealizowano projekt w ramach RPO WM 2014-2020, poddziałanie 2.4.1. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego – projekt konkursowe pn.”Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” otrzymał dofinansowanie w kwocie 503.297,30 zł, przy czym koszt całego projektu wynosi 559 219,23 zł.