Informatyczne zielone garnizony

informatyczne garnizonyZSB w Braniewie - placówka jako jedna z 12 w kraju realizuje projekt "Informatyczne Zielone Garnizony" przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczniowie tej placówki odbędą staże i nabędą doświadczenie w pracy w jednostkach wojskowych.


Program nauczania informatyki w klasach ujętych pilotażem przewiduje przygotowanie absolwentów do pracy w zawodach: grafik komputerowy, designer UX, programista backend, programista fronted, help desk. Program zawiera także elementy z dziedziny cyberbezpieczeństwa.
W ramach programu przewidziane są szkolenia dla nauczycieli, które przeprowadzą eksperci z Wojskowej Akademii Technicznej. Szkolenia obejmą także uczniów — w dziedzinie obrony cebernetycznej. Przewiduje się możliwość ich przeprowadzenia przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.