Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim

nowoczesne szkolnictwo w powiecieProjekt "Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim,” którego wartość opiewa na kwotę 703.520 zł ma charakter inwestycyjny.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2014-2020, a wkład UE wynosi 597.992 zł. Z pozyskanych przy dużym zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli ZSZ środków doposażone zostaną nowe pracownie - logistyczna i multikierunkowa. Projekt zakłada modernizację metod i treści kształcenia zawodowego, do czego niezbędny jest zakup najnowocześniejszego wyposażenia pracowni oraz specjalistycznego oprogramowania