Mój zawód moja pasja

moj zawod moja pasjaProjekt pod nazwą „mój zawód- moja pasja” uzyskał dotację w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie RPWM.02.4.00 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie RPWM 02.04.01  w wysokości 1 150 228, 20 zł z czego dofinansowanie unijne wynosi – 977 694,48 zł. Jest to już kolejny projekt Zespołu Szkół Budowlanych na rozwój zawodowy młodzieży.