Pozostałe ze środków UE

Rodzina to nasza przyszłość

rodzinaKolejne miliony środków unijnych trafią do powiatu Braniewskiego! Wniosek pn." Rodzina to nasza przyszłość" złożony przez PCPR uzyskał dotację w wysokości 2 692 176,12 zł. w ramach poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego

uePowiat pozyskał kolejne miliony wsparcia Unijnego! Tym razem uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Doposażenie KP Straży Pożarnej w Braniewie

doposazenie kpsp braniewoPonad 18,5 tys. jest warty nowy sprzęt, w który doposażona została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Miałem przyjemność osobiście przygotować i napisać ten wniosek.  Niemal połowę sfinansowano z budżetu Powiatu Braniewskiego, pozostała część pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.