Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego

uePowiat pozyskał kolejne miliony wsparcia Unijnego! Tym razem uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość całkowita projektu to kwota 3 067 686,00 zł wartość uzyskanej dotacji to kwota 2 589 477,40 zł. Przygotowanie inwestycji czy załatwienie spraw związanych z geodezją będzie dużo łatwiejsze bo zasób będzie dostępny online – poprzez zbudowany system. Jak ktoś będzie dokonywał inwestycji, zakupi ziemię, będzie się starał o dotacje czy dopłaty rolno środowiskowe będzie mógł pobrać mapkę i wypisy z ewidencji gruntów ze strony internetowej bez wychodzenia z domu. W ten sposób zaoszczędzi czas i pieniądze