Zdrowie

Inwestujemy w braniewski szpital. Proces dostosowania szpitala do wymagań obwiązujących wymogów sanitarnych i technicznych trwa od 2007 czyli od powstania PCM. Aby zrealizować wszystkie stawiane rozporządzeniem ministra zdrowia  wymagania niezbędne będzie zaangażowanie milionowych środków.

Stawianych wymagań na dzień dzisiejszy nie spełnia żadna placówka w województwie natomiast w obecnej kadencji podjęliśmy działania, które pozwoliły rozwijać szpital - przejęliśmy oddziały chirurgi oraz ginekologiczno- położniczy. Jest olbrzymie zapotrzebowanie na świadczone usługi zdrowotne dla mieszkańców naszego powiatu problem w bardzo niskim poziomie finansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Szpital z nowymi oddziałami

szpital oddzialy 2017Powiatowe Centrum Medyczne — czyli braniewski szpital — uruchomił zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 października oddział chirurgiczny i oddział ginekologiczno- położniczy. Uruchomienie tych oddziałów było możliwe dzięki przejęciu cesją kontraktów do tej pory prywatnych NZOZ-ów które zrezygnowały z prowadzenia usług medycznych.

Braniewski szpital powiatowy – Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie – znalazł się w sieci szpitali

szpitalProjekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które powinny – według ustawodawcy – usprawnić leczenie pacjentów. Sieć szpitali powinna również poprawić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp pacjentów . do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Informatyzacja – 2 etap

informatyzacja szpitalPowiatowe Centrum Medyczne w Braniewie czyli "nasz szpital" pozyskał ponad 1,2 mln złotych na kolejny etap informatyzacji placówki po włączeniu w struktury oddziałów chirurgi i oddziału ginekologiczno- położnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020