Braniewski szpital powiatowy – Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie – znalazł się w sieci szpitali

szpitalProjekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które powinny – według ustawodawcy – usprawnić leczenie pacjentów. Sieć szpitali powinna również poprawić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp pacjentów . do leczenia specjalistycznego w szpitalach.


— Nasza obecność w sieci szpitali to gwarancja otrzymania od NFZ finansowania — mówi Jan Godowski, prezes PCM.