Zawodowcy z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

zsb braniewoWładze Powiatu Braniewskiego pracują na rzecz odnowy i rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie. Kolejne środki pozyskiwane na rzecz szkolnictwa zawodowego w Braniewie w postaci projektów unijnych dają wymierne efekty.

Informatyzacja – 2 etap

informatyzacja szpitalPowiatowe Centrum Medyczne w Braniewie czyli "nasz szpital" pozyskał ponad 1,2 mln złotych na kolejny etap informatyzacji placówki po włączeniu w struktury oddziałów chirurgi i oddziału ginekologiczno- położnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego

uePowiat pozyskał kolejne miliony wsparcia Unijnego! Tym razem uzyskaliśmy dotację na realizację projektu pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Szpital z nowymi oddziałami

szpital oddzialy 2017Powiatowe Centrum Medyczne — czyli braniewski szpital — uruchomił zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 października oddział chirurgiczny i oddział ginekologiczno- położniczy. Uruchomienie tych oddziałów było możliwe dzięki przejęciu cesją kontraktów do tej pory prywatnych NZOZ-ów które zrezygnowały z prowadzenia usług medycznych.

Rodzina to nasza przyszłość

rodzinaKolejne miliony środków unijnych trafią do powiatu Braniewskiego! Wniosek pn." Rodzina to nasza przyszłość" złożony przez PCPR uzyskał dotację w wysokości 2 692 176,12 zł. w ramach poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Doposażenie KP Straży Pożarnej w Braniewie

doposazenie kpsp braniewoPonad 18,5 tys. jest warty nowy sprzęt, w który doposażona została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Miałem przyjemność osobiście przygotować i napisać ten wniosek.  Niemal połowę sfinansowano z budżetu Powiatu Braniewskiego, pozostała część pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Braniewski szpital powiatowy – Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie – znalazł się w sieci szpitali

szpitalProjekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które powinny – według ustawodawcy – usprawnić leczenie pacjentów. Sieć szpitali powinna również poprawić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawić dostęp pacjentów . do leczenia specjalistycznego w szpitalach.