Remont drogi w Żelaznej Górze

remont droga zelazna goraNiemal 1,3 mln złotych kosztował remont drogi w Żelaznej Górze. Powiat Braniewski pozyskał na ten cle dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych. Partnerem przedsięwzięcia była także Gmina Braniewo, która udzieliła pomocy w wysokości 145 tys. złotych.

Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno

pieniezno drogiW tym roku 2017 zakończyła się realizacja dużego projektu drogowego pn. „Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno” za kwotę 2 100000,00 złotych.  Ta inwestycja była możliwa dzięki współpracy powiatu z gminą Pieniężno, która złożyła wniosek do PROW oraz wykonała dokumentację projektową za kwotę 14 000,00 złotych.

Informatyczne zielone garnizony

informatyczne garnizonyZSB w Braniewie - placówka jako jedna z 12 w kraju realizuje projekt "Informatyczne Zielone Garnizony" przy współpracy i pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczniowie tej placówki odbędą staże i nabędą doświadczenie w pracy w jednostkach wojskowych.

Ul.Szkolna w Pieniężnie

pieniezno szkolnaPowiat Braniewski zrealizował w 2017 roku przebudowę ul. Szkolnej w Pieniężnie.  Zadanie za kwotę ponad 110 tys. złotych zostało wsparte dotacją gminy Pieniężno w wysokości 24800 złotych.

Dotacja została przekazana w ramach zawartego porozumienia dotyczącego realizacji wspólnych inwestycji Powiatu Braniewskiego i gminy Pieniężno do 2023 roku.

Mój zawód moja pasja

moj zawod moja pasjaProjekt pod nazwą „mój zawód- moja pasja” uzyskał dotację w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Nowoczesna baza edukacyjna w ZSB

baza edukacyjna zsb„Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych” – to projekt, w ramach którego utworzono w ZSB dwie nowoczesne pracownie: bazy informatycznej i bazy spedycyjnej.

Inwestycje drogowe powiatu w 2017 roku

Inwestycje drogowe Powiatu Braniewskiego w 2017 r
Inwestycje drogowe Powiatu Braniewskiego w 2017 r

Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim

nowoczesne szkolnictwo w powiecieProjekt "Efektywne, nowoczesne szkolnictwo zawodowe w powiecie braniewskim,” którego wartość opiewa na kwotę 703.520 zł ma charakter inwestycyjny.

Projekt „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”

zsz braniewoProjekt „Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego”. Jego wartość to niemal 1,2 mln złotych.