O mnie

sobieszczuk mateusz

Moi Przyjaciele, Szanowni Wyborcy,

Cztery lata temu po raz pierwszy brałem udział w wyborach samorządowych jako kandydat do rady powiatu z Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa i Rozwój. Reprezentowałem interesy swojego okręgu wyborczego - dzięki Państwa wyborowi. Dzisiaj przed nami czas podsumowania i poproszę Państwa o ocenę mojej pracy przy urnie wyborczej.

Kampania samorządowa była dla mnie nowym doświadczeniem, ale zgodnie z moją dewiza życiową jak już się w coś angażować to maksymalnie. W efekcie dość intensywnej kampanii – uzyskałem najlepszy wynik w okręgu (Pieniężno i Lelkowo) i uzyskałem proporcjonalnie największe poparcie w powiecie. Tak dobry wynik był dla mnie zobowiązaniem i motorem napędowym do dalszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszego regionu i Powiatu Braniewskiego bym nie zawiódł ludzi, którzy na mnie postawili. Dobry wynik zobowiązywał. Po wyborach po dość trudnych rozmowach koalicyjnych dla osoby, która zaczyna swoją przygodę z samorządem powiatowym zostałem wybrany na Członka Zarządu Powiatu. Starostą został Leszek Dziąg startujący z tego samego co ja Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa i Rozwój. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym wobec rady powiatu i jest odpowiednikiem funkcji wójta/burmistrza w gminach, przy czym w gminach organ wykonawczy jest jednoosobowy natomiast zarząd powiatu składa się z przewodniczącego zarządu – Starosty, Wicestarosty i 3 członków zarządu. Każdy w zarządzie ma równy głos a decyzje zapadają poprzez przegłosowanie uchwał zarządu. Pracując przez 4 lata jako członek Zarządu Powiatu Braniewskiego stawiałem sobie wysokie cele, które udało się zrealizować oraz dalekosiężne, których realizacja jeszcze przede mną.

Hasłem przewodnim mojej kampanii było: „Pozyskajmy miliony" i od pierwszych dni pracy postawiliśmy największy nacisk na realizację projektów z udziałem funduszy zewnętrznych. I tak udało nam się w ciągu tych lat wielokrotnie zwiększyć zaangażowanie środków unijnych w wydatkach inwestycyjnych powiatu.

W ciągu tych lat Pieniężno jak i Lelkowo znacząco zmieniło się pod kontem dróg – udało nam się zrealizować szereg wielomilionowych inwestycji wspartych funduszami unijnymi w ramach Programu rozwoju Obszarów Wiejskich. Najlepszym przykładem takich inwestycji jest centrum Pieniężna gdzie udało się wykonać bardzo duży ciąg komunikacyjny tj, ul. 1 Maja, ul. Wolności ul. Sadową , ul. Ornecką, ul. Szkolną i ul. Lidzbarską.

Udało się, choć słowo te ma znamiona przypadkowości, decyzje dotyczące Gminy Pieniężno podejmowane przez Zarząd Powiatu Braniewskiego, na mój wniosek, nie były przypadkowe. Wynikały z przemyśleń i konsekwencji w działaniu mojej osoby jako samorządowca.

Wiele jeszcze pozostało do zrobienia, wiele dobrych przedsięwzięć czeka na urzeczywistnienie. Zarządzanie menedżerskie polega na wyznaczaniu celów określonych w czasie, krótko i długo terminowych. Jeżeli będę miała szansę nadal pracować dla rozwoju jako Radny Powiatu Braniewskiego, swoją działalność skieruję na:

- dalsze skuteczne pozyskiwanie środków na poprawę warunków komunikacyjnych w Pieniężnie, Lelkowie jak i całym powiecie Braniewskim.

- dalsze inwestowanie w poprawę jakości Braniewskiego szpitala ,

- oraz dalsze inwestycje w oświatę z dostosowaniem placówek do obecnych standardów.

 W "kilku słowach" o mnie :

Urodziłem się 4 kwietnia 1986 roku, dzieciństwo spędziłem w Dębowcu w gminie Lelkowo później moja rodzina przeniosła się do Pieniężna, gdzie zamieszkuje do dnia dzisiejszego. Po studiach na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku wróciłem do Pieniężna, w 2008 roku rozpocząłem pracę w Urzędzie Miejskim. Prace zaczynałem na stanowisku młodszego referenta w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska. Na tym stanowisku miałem możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz na temat realizacji inwestycji. Miałem szczęście, że jako młoda osoba dostałem możliwość zgłaszania i realizowania własnych pomysłów i zamierzeń inwestycyjnych na które mogliśmy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Listopad 2011 roku był dla mnie czasem nowych wyzwań – zostałem Kierownikiem Wydziału Inwestycji oraz Kierownika Wydziału Promocji. Obie te funkcje kierownicze pełnię do dnia dzisiejszego, co wiąże się z obfitością pracy, ale przede wszystkim daje wiele satysfakcji. Praca samorządowca przysparza mi przede wszystkim wiele…. Radości 😉, satysfakcję czerpię z możliwości realizacji projektów, na które mieszkańcy Pieniężna czekali wiele lat. Motywatorem w mojej działalności jest chęć ulepszania naszej gminy. Wielokrotnie spotykając się z mieszkańcami, formalnie w urzędzie i mniej formalnie odwiedzając mieszkańców sołectw przysłuchiwałem się problemom, szukając rozwiązań. Praca w samorządzie bardzo uczy pokory – często zmieniające się zasady finansowania projektów ze środków zewnętrznych, zmiany ustawodawstwa zmuszają do ciągłego dokształcania i maksymalnego zaangażowania w przygotowane przedsięwzięcia. Nabywając umiejętności jako pracownik samorządowy, nie zapominałem o dalszym rozwoju swoich kompetencji. Skończyłem kolejno Studia z Zamówień Publicznych, następnie z zakresu Pozyskiwania, kierowania i rozliczania projektów Europejskich a ostatnio Studia Menadżerskie z Zarządzania Projektami. Tylko wiedza idąca w parze z doświadczeniem daje gwarancję sukcesu.

Praca w zarządzie wymaga ode mnie większego zaangażowania i wygospodarowania dodatkowego czasu – gdyż w dalszym ciągu moim podstawowym miejscem pracy jest Urząd Miejski w Pieniężnie. Na sesje prace komisji oraz zarządu przysługuje ustawowe zwolnienie z pracy natomiast dużą pomoc w możliwości wykonywania przeze mnie w pełni pracy w zarządzie i urzędzie miejskim w Pieniężnie okazał mi burmistrz Pieniężna z którym po samym zaprzysiężeniu zmieniłem warunki zatrudnienia na indywidualny czas pracy.

W samorządzie powiatu kieruje pracami Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego z zakresie której jest opiniowanie wszelkich zmian budżetowych, podejmowania nowych inwestycji rocznych jak i wieloletnich a także opiniowanie projektu budżetu powiatu.

W ramach zarządu powiatu wykorzystuje swoje doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji inwestycji. Jako zobowiązanie podczas wyborów zadeklarowałem, że pozyskamy więcej funduszy niż nasi poprzednicy i to konsekwentnie realizujemy.

Po wyborach jako zobowiązanie dla siebie samego postawiłem sobie aktywne wypełnianie udzielonego mi mandatu – i tak poza moja praca w zarządzie powiatu oraz radzie powiatu – staram aktywnie uczestniczyć w życiu mieszkańców i samodzielnie je organizować. Jestem przekonany, że obowiązkiem każdego samorządowca jest spotykanie się ze swoimi wyborcami nie tylko w okresie kampanii. Dlatego staram się aktywnie uczestniczyć w każdym spotkaniu na, które jestem zapraszany i wspieram oddolne inicjatywy mieszkańców naszego okręgu.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców sołectw, z którymi miałem przyjemność obchodzić dożynki oraz przeróżne sołeckie spotkania integracyjne, seniorów, z którymi nie raz świętowałem, strażaków, z którymi modernizację przeprowadziłem, sportowców, którym kibicuję i wspieram organizacyjnie, członków klubu podróżnika, gdzie wieloma opowieściami się dzieliłem. W moim rozumieniu samorządu nie ograniczam się tylko do pracy w ramach spraw typowo urzędowych –swoją wiedzą służę mieszkańcom, którzy w różny sposób przyczyniają się do rozwijania naszego regionu. I tak w tym roku przygotowując wniosek w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Pieniężnie pozyskaliśmy – 99 854,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy przedszkolu publicznym w Pieniężnie”. Zadanie zrealizowane będzie w roku 2018 i nie wymaga wkładu własnego. Natomiast Stowarzyszenie potrzebuje wsparcia rady miejskiej na zapewnienie środków do czasu rozliczenia dotacji, po tym czasie zwrócone zostanie 100% poniesionych nakładów.
Z sukcesami udało mi się napisać wnioski i zrealizować zadania w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Wymianę stolarki okiennej w Kościele Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Piotrowcu”, „Wymianę stolarki okiennej w Kaplicy w Białczynie”, „Termomodernizację remizy OSP w Pieniężnie”, „Termomodernizację remizy OSP w Lechowie” oraz „Doposażenie w sprzęt OSP w Braniewie”.

O Polityce

Już od młodych lat realizowałem się społecznie jako przewodniczący samorządu uczniowskiego w gimnazjum w Pieniężnie oraz jako członek organizacji pozarządowych. Na czas studiów wyjechałem do Gdańska, gdzie rozpoczęła się moja przygoda z polityką. Miałem niezwykłą okazję spotkać ludzi, którzy ukształtowali moje podejście do polityki jako służby ludziom. Część moich przyjaciół z tego okresu w tej chwili pełni powazne funkcje publiczne w samorzadach oraz zasiadają jako przedstawiciele w Sejmie, cześc zrezygnowała całkowicie z polityki i zajeła sie własnym biznesem.
Polityka nie musi być oderwana od zasad, choć bardzo często taka właśnie jest- wierzę w dobrą politykę - tak jak wierzę w dobrych ludzi, którzy ją realizują.
Nie umiem zdefiniować jednym czy dwoma słowami swoich poglądów politycznych, społecznych czy gospodarczych. Jestem liberałem, świętością jest dla mnie własność prywatna, moim zdaniem państwa powinno być jak najmniej w gospodarce - ale z drugiej strony jestem przekonany, że mamy moralny obowiązek dbania o tych najsłabszych, którzy sami o siebie nie zadbają. Bardzo bliska jest mi przypowieść o rybie i wędce i bardzo chciałbym, aby życie było tak proste, jak w tej znanej chińskiej opowieści.
Jestem też, w części konserwatystą, cenię sobie ten katalog wartości, który na konserwatyzm się składa. Zwłaszcza bezpieczeństwo, które daje poczucie silnego zakorzenienia w rodzinie, bliskich, czy religii. Myślę, że w tych zakresach ciągle szukam swojej drogi i swojej satysfakcji.

Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Jak każda organizacja nie jest to ugrupowanie idealne – kilku decyzji czy rozwiązań nie akceptuje i nie popieram, natomiast zgodnie z moją dewizą życiową zawsze warto być i starać się mieć wpływ na kierunek działań, bo dla mnie to jest istotą polityki a nie podnoszenie ręki wg ustalonego porządku. Uważam, że samorząd powinien być w większym stopniu wolny od polityki, ale tego nie da się zrobić przepisami do tego potrzeba oddolnego zaangażowania ludzi. Natomiast samorządowcy muszą umieć rozmawiać z każdym z polityków, bo wtedy będziemy mieli widoczne efekty. 

Nie sama pracą człowiek żyje więc mam dwie pasje które są z sobą powiązane i które staram się w miarę możliwości rozwijać

1. Podróże 

W wolnych chwilach, które staram się spędzać jak najbardziej efektownie, podróżuję po Polsce, Europie, Świecie. Jakiś czas temu znajomi zarazili mnie pasją globtroteringu -czyli jak najtańszego podróżowania po świecie. Odkryłem, że świat w tej chwili jest dla ludzi odważnych zupełnie otwarty i nie ma żadnych tajemnic (już poniżej złotówki można zakupić bilety lotnicze) Początkowo ta pasja we mnie dojrzewała – walczyłem z przełamaniem barier kulturowych, językowych uczyłem się wyszukiwania najlepszych okazji na wyjątkowe podróże. Zanim się spostrzegłem chodziłem po większości kontynentów i widziałem większość z nowych cudów świata.

wycieczki

Jestem miłośnikiem aktywnego podróżowania, moje wyjazdy charakteryzują się krótkim czasem trwania i mnogością odwiedzonych miejsc. Tak aby jak najlepiej wykorzystać przeznaczony czas na wyjazd. Ekonomiczne podróżowanie wiąże się nie tylko z korzystaniem z promocji tanich linii lotniczych, ale także zaangażowaniem w organizację pobytu w sposób atrakcyjny cenowo. Nie wymagamy żadnych luksusów i gwiazdek w hotelach ważne jest by na głowę nie kapało i by można zapewnić podstawową higienę. Zetknięcie z odmiennymi przemysłowo, technologicznie, czy nawet kulturowo krajami, pozwala mi na wyciągnięcie wniosków dotyczących naszego regionu, który wbrew niektórym opiniom nie wypada negatywnie. Mam świadomość wielkich możliwości i nadziei jakie rozbudza w nas nowa perspektywa finansowa z Unii Europejskiej, ale też mam świadomość niewykorzystanych szans drzemiących w bogactwie przyrodniczym i kulturowym naszego powiatu.
Po każdej podróży wracam z olbrzymią ilością pomysłów i planów dumnie do Polski jako jedynego miejsca, gdzie chciałbym żyć i mieszkać

2. Kuchnia

Podróżując poznaje się nowe smaki i po jakimś czasie nie ma wypraw bez turystyki kulinarnej. Swego czasu wszyscy w kraju zachwycali się tańcem – na każdym kanale mieliśmy tańce – obecnie nie ma stacji bez programu kulinarnego. I tak okazało się, że i ja musiałem spróbować – początkowo traktowałem to jako zabawę teraz jest to dla mnie oderwanie się od pracy i codzienności. Sporą frajdę sprawia mi gotowanie dla przyjaciół i odkrywanie nowych potraw i smaków.